По-долу ще видите график за обучения в гр. София.

Обученията по Кино Актьорско Майсторство са със затворен прием и в тях не може да участва всеки, а само предварително одобрени кандидати, които имат взаимоотношения с Кино Академия за Таланти.

Посочените обучения са организирани в три възрастови групи (всяка с подвъзрастови ограничения) в два потока, в два последователни уикенда.

Всяко обучение стартира в 10:00ч., има обедна почивка от 13:00 до 14:00ч. и приключва в 19:00ч.

Важно! За обученията имайте подготвени чисти обувки, удобни дрехи, вода, нещо сладко или плод, нещо подхранващо. Носете си тетрадка и химикал. Лекторите и режисьорите на място може да изискват допълнителни неща от Вас.


Поток 1 – 4 – 8г / 15 – 29г. (събота)     

Януари –  06.01.23г. 

Февруари – 03.02.24г.

Март –  09.03.24г.

Април – 06.04.24г.

Май – 11.05.24г.

Юни – 08.06.24г.

Юли – 06.07.24г.

Август – почивка и летни лагери ( за тези, които искат)

Септември – 07.09.24г.

Октомври – 12.10.24г.

Ноември – 09.11.24г.

Декември –  18.12.24г. и 22.12.24г. ( Бал – Дипломиране , за тези, които искат). 

Поток 1  – 9 – 14г. /  30г.+ ( неделя)       

Януари –  07.01.23г. 

Февруари – 04.02.24г.

Март –  10.03.24г.

Април – 07.04.24г.

Май – 12.05.24г.

Юни – 09.06.24г.

Юли – 07.07.24г.

Август – почивка и летни лагери ( за тези, които искат)

Септември – 08.09.24г.

Октомври – 13.10.24г.

Ноември – 10.11.24г.

Декември –  18.12.24г. и 22.12.24г. ( Бал – Дипломиране , за тези, които искат)

Поток 2  – 9 – 14г. /  30г.+ ( събота)       

Януари –  13.01.23г. 

Февруари – 10.02.24г.

Март –  16.03.24г.

Април – 13.04.24г.

Май – 18.05.24г.

Юни – 15.06.24г.

Юли – 13.07.24г.

Август – почивка и летни лагери ( за тези, които искат)

Септември – 14.09.24г.

Октомври – 19.10.24г.

Ноември – 16.11.24г.

Декември –  18.12.24г. и 22.12.24г. ( Бал – Дипломиране , за тези, които искат)

Поток 2 – 4 – 8г / 15 – 29г. (неделя)     

Януари –  14.01.23г. 

Февруари – 11.02.24г.

Март –  17.03.24г.

Април – 14.04.24г.

Май – 19.05.24г.

Юни – 16.06.24г.

Юли – 14.07.24г.

Август – почивка и летни лагери ( за тези, които искат)

Септември – 15.09.24г.

Октомври – 20.10.24г.

Ноември – 17.11.24г.

Декември –  18.12.24г. и 22.12.24г. ( Бал – Дипломиране , за тези, които искат).