Официално стартира обучение по КИНО Актьорско майсторство за групи от 14 до 64г. , както и смесено обучение по КИНО Актьорско майсторство и поведение на сцена за деца от 4 до 13г. в гр. Варна

Групите са затворени и в тях участват единствено предварително одобрени участници. НЯМА възнможност за включване на допълнителни лица.

Обученията са всяка седмица или  еквивалент – през една седмица в посочените часове и дни от уикенда в продължение на общо 40 посещения, всяко с продължителност от 60 до 90 минути или еквивалента им от 20 посещения, всяко с продължителност от 120 до 180 минути.

Обученията са разпределени в 5 модула, всеки с продължителност 10 посещения (2 месеца).

Дни за видео заснемане към реалити формати “Малките модели на България” (за деца от 0 до 3 и  от 4 до 13г.), както и за реалити формат “Изиграй го”, ще бъдат обявени допълнително.

Стартираща дата 6 Март 2021г.

Място: гр. Варна ул. Райно Попович 12 (зад ВИНСА)  – Зала Парвати

График:  Март

от 4 до 13г.:

06.03.2021 Събота – от 12:30 до 15:30

13.03.2021 Събота– от 12:30 до 15:30

20.03.2021 Събота– от 12:30 до 15:30

27.03.2021 Събота– от 12:30 до 15:30

14+

06.03.2021 Събота– от 15:30 до 19:30

13.03.2021 Събота– от 15:30 до 19:30

20.03.2021 Събота– от 15:30 до 19:30

27.03.2021 Събота– от 15:30 до 19:30

График: Април

от 4 до 13г.:

3.04.2021 Събота– от 12:30 до 15:30

10.04.2021 Събота– от 12:30 до 15:30

17.04.2021 Събота– от 12:30 до 15:30

24.04.2021 Събота– от 12:30 до 15:30

14+

06.03.2021 Събота– от 15:30 до 19:30

13.03.2021 Събота– от 15:30 до 19:30

20.03.2021 Събота– от 15:30 до 19:30

27.03.2021 Събота– от 15:30 до 19:30

График: Май

от 4 до 13г.:

15.05.2021 Събота– от 12:30 до 15:30

29.05.2021 Събота– от 12:30 до 15:30

14+

15.05.2021 Събота– от 15:30 до 19:30

29.05.2021 Събота– от 15:30 до 19:30

График:  ЮНИ

от 4 до 13г.:

12.06.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

26.06.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

14+

12.06.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

26.06.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

График:  ЮЛИ

от 4 до 13г.:

10.07.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

24.07.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

14+

10.07.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

24.07.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

График:  АВГУСТ

ВАКАНЦИЯ

График:  СЕПТЕМВРИ

от 4 до 13г.:

4.09.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

18.09.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

14+

4.09.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

18.09.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

График:  ОКТОМВРИ

от 4 до 13г.:

2.10.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

16.10.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

30.10.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

14+

2.10.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

16.10.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

30.10.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

График:  НОЕМВРИ

от 4 до 13г.:

13.11.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

27.11.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

14+

13.11.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

27.11.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

График:  ДЕКЕМВРИ

от 4 до 13г.:

11.12.2021г. Събота – от 12:30 до 15:30

14+

11.12.2021г. Събота – от 15:30 до 19:30

График:  ЯНУАРИ

от 4 до 13г.:

8.01.2022г. Събота – от 12:30 до 15:30

22.01.2022г. Събота – от 12:30 до 15:30

14+

8.01.2022г. Събота – от 15:30 до 19:30

22.01.2022г. Събота – от 15:30 до 19:30