Официално стартира обучение по КИНО Актьорско майсторство за групи от 14 до 64г. , както и смесено обучение по КИНО Актьорско майсторство и поведение на сцена за деца от 4 до 13г. в гр. Стара Загора

Групите са затворени и в тях участват единствено предварително одобрени участници. НЯМА възнможност за включване на допълнителни лица.

Обученията са всяка седмица или  еквивалент – през една седмица в посочените часове и дни от уикенда в продължение на общо 40 посещения, всяко с продължителност от 60 до 90 минути или еквивалента им от 20 посещения, всяко с продължителност от 120 до 180 минути.

Обученията са разпределени в 5 модула, всеки с продължителност 10 посещения (2 месеца).

Дни за видео заснемане към реалити формати “Малките модели на България” (за деца от 0 до 3 и  от 4 до 13г.), както и за реалити формат “Изиграй го”, ще бъдат обявени допълнително.

 

Стартираща дата 7 Март 2021г.

Място: гр. Стара Загора МОЛ Галерия – Зала на The Scary Shadowzzz ниво -2 (Питайте на информация къде се намира залата)

График:  ЮНИ

от 4 до 13г.:

 

13.06.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

27.06.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

 

14+

13.06.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

27.06.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

 

 

 

График:  ЮЛИ

от 4 до 13г.:

 

11.07.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

25.07.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

 

14+

11.07.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

25.07.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

 

 

График:  АВГУСТ

 

ВАКАНЦИЯ

 

График:  СЕПТЕМВРИ

от 4 до 13г.:

 

5.09.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

19.09.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

 

14+

5.09.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

19.09.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

 

 

График:  ОКТОМВРИ

от 4 до 13г.:

 

3.10.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

17.10.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

31.10.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

 

14+

3.10.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

17.10.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

31.10.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

 

 

График:  НОЕМВРИ

от 4 до 13г.:

 

14.11.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

28.11.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

 

14+

14.11.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

28.11.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

 

 

График:  ДЕКЕМВРИ

от 4 до 13г.:

 

12.12.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

 

14+

12.12.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

 

 

График:  ЯНУАРИ

от 4 до 13г.:

 

9.01.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

23.01.2021г. Неделя – от 14:30 до 17:15

 

14+

9.01.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00

23.01.2021г. Неделя – от 10:00 до 14:00