Официално стартира обучение по КИНО Актьорско майсторство за групи от 14 до 64г. , както и смесено обучение по КИНО Актьорско майсторство и поведение на сцена за деца от 4 до 13г. в гр. Враца

Групите са затворени и в тях участват единствено предварително одобрени участници. НЯМА възнможност за включване на допълнителни лица.

Обученията са всяка седмица или  еквивалент – през една седмица в посочените часове и дни от уикенда в продължение на общо 40 посещения, всяко с продължителност от 60 до 90 минути или еквивалента им от 20 посещения, всяко с продължителност от 120 до 180 минути.

Обученията са разпределени в 5 модула, всеки с продължителност 10 посещения (2 месеца).

Дни за видео заснемане към реалити формати “Малките модели на България” (за деца от 0 до 3 и  от 4 до 13г.), както и за реалити формат “Изиграй го”, ще бъдат обявени допълнително.

Стартираща дата 7 Март 2021г.

Място: гр. Враца ул. Трайко Китанчев 9 – Военен клуб

График:  МАРТ

от 4 до 13г.:

7.03.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

21.03.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

14+

7.03.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

21.03.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

График:  АПРИЛ

от 4 до 13г.:

4.04.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

18.04.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

14+

4.04.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

18.04.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

График:  МАЙ

от 4 до 13г.:

15.05.2021г. Събота – от 10:00 до 13:00

30.05.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

14+

15.05.2021г. Събота – от 14:00 до 18:00

30.05.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

График:  ЮНИ

от 4 до 13г.:

13.06.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

27.06.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

14+

13.06.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

27.06.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

График:  ЮЛИ

от 4 до 13г.:

11.07.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

25.07.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

14+

11.07.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

25.07.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

График:  АВГУСТ

ВАКАНЦИЯ

График:  СЕПТЕМВРИ

от 4 до 13г.:

5.09.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

19.09.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

14+

5.09.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

19.09.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

График:  ОКТОМВРИ

от 4 до 13г.:

3.10.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

17.10.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

31.10.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

14+

3.10.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

17.10.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

31.10.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

График:  НОЕМВРИ

от 4 до 13г.:

14.11.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

28.11.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

14+

14.11.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

28.11.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

График:  ДЕКЕМВРИ

от 4 до 13г.:

12.12.2021г. Неделя – от 10:00 до 13:00

14+

12.12.2021г. Неделя – от 14:00 до 18:00

График:  ЯНУАРИ

от 4 до 13г.:

9.01.2022г. Неделя – от 10:00 до 13:00

23.01.2022г. Неделя – от 10:00 до 13:00

14+

9.01.2022г. Неделя – от 14:00 до 18:00

23.01.2022г. Неделя – от 14:00 до 18:00