Официално стартира обучение по КИНО Актьорско майсторство за групи от 14 до 64г. , както и смесено обучение по КИНО Актьорско майсторство и поведение на сцена за деца от 4 до 13г. в гр. Русе

Групите са затворени и в тях участват единствено предварително одобрени участници. НЯМА възнможност за включване на допълнителни лица.

Обученията са всяка седмица или  еквивалент – през една седмица в посочените часове и дни от уикенда в продължение на общо 40 посещения, всяко с продължителност от 60 до 90 минути или еквивалента им от 20 посещения, всяко с продължителност от 120 до 180 минути.

Обученията са разпределени в 5 модула, всеки с продължителност 10 посещения (2 месеца).

Дни за видео заснемане към реалити формати “Малките модели на България” (за деца от 0 до 3 и  от 4 до 13г.), както и за реалити формат “Изиграй го”, ще бъдат обявени допълнително.

Стартираща дата 6 Март 2021г.

Място: гр. Русе ул. Васил Друмев СОУ Йордан Йовков (Минава се през двора на училището и се влиза през жълтата врата, след това по стълбичките надолу където е залата)

График:

МАРТ

от 4 до 13г.:

6.03.2021г. Събота – от 14:00 до 16:00

13.03.2021г. Събота – от 14:00 до 16:00

14+

6.03.2021г. Събота – от 16:00 до 19:00

13.03.2021г. Събота – от 16:00 до 19:00

АПРИЛ

от 4 до 13г.:

03.04.2021г. Събота – от 14:00 до 16:00

10.04.2021г. Събота – от 14:00 до 16:00

17.04.2021г. Събота – от 14:00 до 16:00

24.04.2021г. Събота – от 14:00 до 16:00

14+

03.04.2021г. Събота – от 16:00 до 19:00

10.04.2021г. Събота – от 16:00 до 19:00

17.04.2021г. Събота – от 16:00 до 19:00

24.04.2021г. Събота – от 16:00 до 19:00

МАЙ

от 4 до 13г.:

15.05.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

29.05.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

14+

15.05.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

29.05.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

ЮНИ

от 4 до 13г.:

12.06.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

26.06.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

14+

12.06.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

26.06.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

График:  ЮЛИ

от 4 до 13г.:

10.07.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

24.07.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

14+

10.07.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

24.07.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

График:  АВГУСТ

ВАКАНЦИЯ

График:  СЕПТЕМВРИ

от 4 до 13г.:

4.09.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

18.09.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

14+

4.09.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

18.09.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

График:  ОКТОМВРИ

от 4 до 13г.:

2.10.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

16.10.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

30.10.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

14+

2.10.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

16.10.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

30.10.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

График:  НОЕМВРИ

от 4 до 13г.:

13.11.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

27.11.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

14+

13.11.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

27.11.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

График:  ДЕКЕМВРИ

от 4 до 13г.:

11.12.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

14+

11.12.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

График:  ЯНУАРИ

от 4 до 13г.:

8.01.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

22.01.2021г. Събота – от 13:00 до 16:00

14+

8.01.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00

22.01.2021г. Събота – от 16:00 до 20:00