Официално стартира обучение по КИНО Актьорско майсторство за групи от 14 до 64г. , както и смесено обучение по КИНО Актьорско майсторство и поведение на сцена за деца от 4 до 13г. в гр. София

Групите са затворени и в тях участват единствено предварително одобрени участници. НЯМА възнможност за включване на допълнителни лица.

Обученията са всяка седмица или  еквивалент – през една седмица в посочените часове и дни от уикенда в продължение на общо 40 посещения, всяко с продължителност от 60 до 90 минути или еквивалента им от 20 посещения, всяко с продължителност от 120 до 180 минути.

Обученията са разпределени в 5 модула, всеки с продължителност 10 посещения (2 месеца).

Дни за видео заснемане към реалити формати “Малките модели на България” (за деца от 0 до 3 и  от 4 до 13г.), както и за реалити формат “Изиграй го” (14+), ще бъдат обявени допълнително.

Стартиращи дати 6 и 7 Март 2021г.

Място: гр. София ул. Адриана Будевска 12 – голяма зала

График:  МАРТ

от 4 до 13г.:

6.03.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

7.03.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

13.03.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

14.03.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

14+

6.03.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

7.03.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

13.03.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

14.03.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

График:  АПРИЛ

от 4 до 13г.:

4.04.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

5.04.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

11.04.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

12.04.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

18.04.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

19.04.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

25.04.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

26.04.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

14+

4.04.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

5.04.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

11.04.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

12.04.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

18.04.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

19.04.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

25.04.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

26.04.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

График:  Май

от 4 до 13г.:

8.05.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

9.05.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

22.05.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

23.05.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

14+

8.05.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

9.05.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

22.05.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

23.05.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

График:  ЮНИ

от 4 до 13г.:

5.06.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

6.06.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

19.06.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

20.06.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

14+

5.06.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

6.06.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

19.06.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

20.06.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

График:  ЮЛИ

от 4 до 13г.:

3.07.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

4.07.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

17.07.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

18.07.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

31.07.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

14+

3.07.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

4.07.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

17.06.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

18.06.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

31.07.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

График:  АВГУСТ

от 4 до 13г.:

1.08.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

14+

1.08.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

График:  СЕПТЕМВРИ

от 4 до 13г.:

11.09.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

12.09.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

25.09.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

26.09.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

14+

11.09.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

12.09.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

25.09.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

26.09.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

График:  ОКТОМВРИ

от 4 до 13г.:

9.10.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

10.10.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

23.10.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

24.10.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

14+

9.10.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

10.10.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

23.10.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

24.10.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

График:  НОЕМВРИ

от 4 до 13г.:

6.11.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

7.11.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

20.11.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

21.11.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

14+

6.1.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

7.11.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

20.11.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

21.11.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

График:  ДЕКЕМВРИ

от 4 до 13г.:

4.12.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

5.12.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

18.12.2021г. Събота – от 10:30 до 13:30

19.12.2021г. Неделя – от 10:30 до 13:30

14+

4.12.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

5.12.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

18.12.2021г. Събота – от 15:00 до 19:30

19.12.2021г. Неделя – от 15:00 до 19:30

График:  ЯНУАРИ

от 4 до 13г.:

15.01.2022г. Събота – от 10:30 до 13:30

16.01.2022г. Неделя – от 10:30 до 13:30

14+

15.01.2022г. Събота – от 15:00 до 19:30

16.01.2022г. Неделя – от 15:00 до 19:30