Декларация За Съгласие

СЪГЛАСИЕ

С настоящето съгласие  давам съгласието си Девил Синема Груп ЕООД, с ЕИК 206299814, да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива,  следните мои лични ми данни:

Описание на личните данни, които ще се обработват:

 • Име
 • Възраст
 • Електронна поща
 • Телефон
 • Адрес
 • Фото и видео изображения

Личните данни ще се обработват за следните цели:

 • Участие в кастинг за 7 INSIDE филма
 • Участие в кастинг за криминален сериал
 • Участие в кастинг за други продукции на Агенцията
 • Излъчване и използване на фото и видео изображения от фирмата и нейни партньори и контрагенти

Период, за който ще се ползват личните данни: Една година от датата на кандидатстване

Личните данни ще бъдат прехвърлени на трети лица, както следва

 • Партньори на продукциите „Аз ставам звезда“ и „Училище за таланти“
 • Куриерски фирми
 • Консултантски и рекламни фирми

С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а със следните мои права:

 • Право на  информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас;
 • Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;
 • Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
 • Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

Аз лично съм предоставил личните си данни.

Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до имейл exclusivemediaentertainment@abv.bg или до адрес Стара Загора бул. Цар Симеон 112